Inhoud van de cursus

Een cursus bestaat uit twaalf lessen van elk anderhalf uur. De voorjaarscursus vindt plaats in de periode februari-mei en de najaarscursus van september-december.

De cursussen worden gegeven in verschillende regio’s in Nederland (zie ‘scholen’ elders op deze pagina). Een regio kan zijn verdeeld in meerdere locaties. Bij de info van de diverse scholen vind je ook gegevens over de locaties, aanvangstijden, etc.
Verreweg de meeste deelnemers hebben al meerdere cursussen gevolgd. Dit hoge ‘vervolg’-percentage (ongeveer 80% van de deelnemers gaat door naar de volgende cursus) zegt wel iets over de kwaliteit van de lesstof en van de trainers!

inhoud-cursus

Tijdens de cursus staat de techniek centraal: ´zonder techniek geen taktiek!´ Daarnaast is ook de persoonlijkheids-ontwikkeling van het kind erg belangrijk. Zaken als concentratievermogen en discipline maar ook het aangaan van uitdagingen en mentale vorming staan hoog in het vaandel. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het plezier in de trainingen!

Alle beginners starten in de basisgroep. Daarnaast wordt er gewerkt met een ‘elite-groep’. Hierin komen de deelnemers die er qua niveau in positieve zin bovenuit springen. Dit is dus niet een groep die op basis van leeftijd of aantal reeds gevolgde cursussen is opgebouwd, maar puur op basis van keepers-kwaliteiten. De mening van de hoofdtrainer is hierin bepalend.
Onze doelstelling is ELK kind op een zo hoog mogelijk eind-niveau te krijgen.